Editör

Prof. Dr. Murat ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat DELİBAŞ

Editör Yardımcıları

Öğr. Gör. Dr. Muhammet KURT

Arş. Gör. Ökkeş HENGİL

Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Murat DELİBAŞ

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Murat ÖZCAN Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Murat DEMİR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Zeynep ARKAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim ÖZAY Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Erdinç DOĞRU Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Ethem POLAT Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat DELİBAŞ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇİLEK Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulmuttalip IŞIDAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nadir ACET Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Faruk TOPRAK Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Rahmi ER Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer SARIKAYA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal TUZCU Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Derya ADALAR Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Osman DÜZGÜN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail ÇAKIR Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Perihan YALÇIN Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Sevim ÖZDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Senem SOYER Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Celal Turgut KOÇ Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Semra SARAÇOĞLU Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Betül CAN Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Leyla Çiğdem DALKILIÇ Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYAPINAR Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İSPİR KURUN Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKREŞ Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül ŞEN YAMAN Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi̇ Evren BARUT Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İnayetulla AZİMOV İstanbul Aydın Üniversitesi

 

 

 

Dil Editörleri

 

Prof. Dr. Nora Gülsün MEHMET Türkçe

Prof. Dr. Muhammet KOÇAK Almanca

Doç. Dr. Aydan IRGATOĞLU İngilizce

Dr. Öğr. Üyesi Maiya MYRZABEKOVA Rusça

Öğr. Gör. Dr. Neslihan KOCAMAN İspanyolca

Arş. Gör. Arife ERAY Arapça

Arş. Gör. Dr. Nesibe ERKALAN ÇAKIR Fransızca

Arş. Gör. Dr. Çile MADEN KALKAN Çince

Alan Editörleri

Alan Editörü (Çeviribilim)

Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Alan Editörü (Dil Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞANVERDİ Süleyman Demirel Üniversitesi

Alan Editörü (Edebiyat)

Doç. Dr. Yasin Murat DEMİR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Alan Editörü (Dilbilim)

Dr. Öğr. Üyesi Gülfem KURT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Etik Editörü

Arş. Gör. Dr. Meryem Melike GÜNGENCİ Gazi Üniversitesi