Lİsanî İlimler Dergisi (LİDER)

YAYIN İLKELERİ

 1. Lider, Lisanî İlimler Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu alanlarla ilgilenen her ülkeden ve her disiplinden akademisyen, araştırmacı ve ilgililere hitap eden açık erişim anlayışını benimseyen bir yayındır.
 2. Lider, Lisanî İlimler Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
 3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Almanca, Arapça, İngilizce ve Fransızca bilimsel çalışmalar da yayımlanır. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.
 4. Makale hacmi, 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
 5. Metin yazı tipi Myriad Pro ve boyutu 10 punto, dipnotlar ise 9 punto olmalıdır.
 6. Dergiye gönderilen her bir çalışma için 200-250 kelimelik öz/abstract talep edilmektedir.
 7. Dergimiz APA atıf sitemini (APA 7 Yazım Kuralları) kullanmaktadır. APA Atıf Sistemi’ne https://lidergi.com adresinden ulaşabilir.
 8. Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.
 9. Yayımlanması istenen yazılar, www.lidergi.com adresine elektronik ortam aracılığıyla gönderilmelidir.
 10. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
 11. Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.
 12. Yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde saklanma hakkı mahfuzdur.
 13. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Yazının gönderildiği iki hakemden olumlu rapor gelmesi durumunda yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Bir hakem olumlu bir hakem olumsuz görüş belirtirse yazı hakkında karar, yazının üçüncü hakeme yollanması ve üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda belirlenir.
 14. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.
 15. Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.
 16. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir.
 17. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait makalenin bulunduğu dergiden bir adet gönderilir.
 18. Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.
 19. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Lider, Lisanî İlimler Dergisi editör kuruluna aittir.
 20. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Lider, Lisanî İlimler Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.
 21. Dergimizin Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasıdır.