ARAPÇADA TELAFFUZ HATALARINDAN KAYNAKLANAN ANLAM VE ANLATIM BOZUKLUKLARI

Main Article Content

Hayrullah ÇETİNKAYA

Özet

Arapça ve Türkçe farklı dil ailelerine mensup diller olup Arapçada bulunan bazı sesler Türkçede bulunmamaktadır. Arapçayı yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar öğrencilerin birtakım seslerin telaffuzunda zorlandıklarını ve zorlandıkları bu sesleri kendi dillerinde en yakın seslerle telaffuz ettiklerini ortaya koymuştur. Türk öğrenciler de bu grubun dışında değildir. Bu durum ana dil kullanıcısının söylenen bir ifadeyi ya farklı anlamasına ya da hiç anlamamasına yol açmaktadır. Böylece söylenen söz, amaçlanan göstergeyi ifade etmekten uzak kalmaktadır. Dil öğrenim sürecinde amaç: dinleme, konuşma, okuma ve yazma olan temel dil becerilerinin kazanılmasıdır. Yapılacak olan telaffuz hatalarının bu dört temel dil becerisinden hangisinde olursa olsun diğerlerini etkileyeceği bir gerçektir. Bu telaffuz hataları ana dil kullanıcısı açısından yanlış anlamalara sebep olacaktır. Hatalı dinleme hatalı konuşmaya, hatalı konuşma hatalı okumaya ve hatalı yazmaya yol açacaktır. Yapılan seslendirme hatalarının düzeltilmemesi ve bu hatalarla dil öğrenim sürecinden sonra öğretici konumuna gelenlerin aynı hataları karşılarında bulunan dil öğrencilerine aktaracakları bir gerçektir. Böylece bu hatalar nesilden nesle devam edecektir. Yapılan çalışmalar bu hataların Arapça açısından yaygın olduğunu ve hatta dilin merkezine yani Arap ülkelerine gelen yabancı öğrencilerde problemin uzun süre devam ettiğini göstermektedir. Türkiye gibi Arapçanın günlük dilde konuşulmadığı ve konuşma pratiği yapmanın çok az olduğu ülkeler için durumun daha ciddiye alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Arapçadaki seslerin hatalı seslendirilmesinden kaynaklanan anlam ve anlatım bozuklukları örneklerle ele alınmıştır.


Arapça ve Türkçe farklı dil ailelerine mensup diller olup Arapçada bulunan bazı sesler Türkçede bulunmamaktadır. Arapçayı yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar öğrencilerin birtakım seslerin telaffuzunda zorlandıklarını ve zorlandıkları bu sesleri kendi dillerinde en yakın seslerle telaffuz ettiklerini ortaya koymuştur. Türk öğrenciler de bu grubun dışında değildir. Bu durum ana dil kullanıcısının söylenen bir ifadeyi ya farklı anlamasına ya da hiç anlamamasına yol açmaktadır. Böylece söylenen söz, amaçlanan göstergeyi ifade etmekten uzak kalmaktadır. Dil öğrenim sürecinde amaç: dinleme, konuşma, okuma ve yazma olan temel dil becerilerinin kazanılmasıdır. Yapılacak olan telaffuz hatalarının bu dört temel dil becerisinden hangisinde olursa olsun diğerlerini etkileyeceği bir gerçektir. Bu telaffuz hataları ana dil kullanıcısı açısından yanlış anlamalara sebep olacaktır. Hatalı dinleme hatalı konuşmaya, hatalı konuşma hatalı okumaya ve hatalı yazmaya yol açacaktır. Yapılan seslendirme hatalarının düzeltilmemesi ve bu hatalarla dil öğrenim sürecinden sonra öğretici konumuna gelenlerin aynı hataları karşılarında bulunan dil öğrencilerine aktaracakları bir gerçektir. Böylece bu hatalar nesilden nesle devam edecektir. Yapılan çalışmalar bu hataların Arapça açısından yaygın olduğunu ve hatta dilin merkezine yani Arap ülkelerine gelen yabancı öğrencilerde problemin uzun süre devam ettiğini göstermektedir. Türkiye gibi Arapçanın günlük dilde konuşulmadığı ve konuşma pratiği yapmanın çok az olduğu ülkeler için durumun daha ciddiye alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Arapçadaki seslerin hatalı seslendirilmesinden kaynaklanan anlam ve anlatım bozuklukları örneklerle ele alınmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
ÇETİNKAYA, H. (2023). ARAPÇADA TELAFFUZ HATALARINDAN KAYNAKLANAN ANLAM VE ANLATIM BOZUKLUKLARI. Lisanî İlimler Dergisi, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10447803
Bölüm
Makaleler