Arapça Haftanın Günlerinin Öğretilmesinde Etkinlik Örneği Önerisi

Main Article Content

Hayrullah Çetinkaya

Özet

Bu çalışmanın amacı Arapça öğrencilerinin Arapça haftanın günlerini hafızada kalıcı olabilecek şekilde öğrenmelerine katkı sağlayacak bir etkinlik örneği önerisinde bulunmaktır. Çalışma nitel bir yöntem ve yapılan ilgili araştırmaların taranması yoluyla yapılmıştır. Arapça öğrenen öğrencilere haftanın günlerinin öğretilmesi genelde ezberleme yoluyla yapılmaktadır. Öğretmen haftanın günlerini ya tahtaya yazmakta ya da ders materyalinden bir dersin bir bölümünde öğrencilere anlatmakta, tekrarlatmakta ve ezberlemelerini istemektedir. Bu yöntemle Arapça haftanın günleriyle tanışan öğrenciler her ne kadar ezberlemiş olsalar da uygulamada ve günlük kullanımda problem yaşama ihtimalleri yüksek düzeyde olmaktadır. Günlük kullanım sırasında bu problemi aşmak için Arapça öğrencileri haftanın günlerini ya parmaklarıyla sayarak hatırlamaya ve kullanmaya çalışmakta ya da birilerinden yardım alma ihtiyacı duymaktadır. Bu çalışmada verilen etkinlik örnekleri Arapça haftanın günlerinin Arapça öğrencilerinde hafızada kalıcı ve kolay hatırlanacak bir düzeyde öğrenilmesine büyük oranda katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çetinkaya, H. (2024). Arapça Haftanın Günlerinin Öğretilmesinde Etkinlik Örneği Önerisi . Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 73–85. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/38
Bölüm
Makaleler