Hassanein Ali Nuri “Sarhatü Damir” Bir Vicdan Çığlığı Adlı Hikayesinin İncelemesi

Main Article Content

Muhammad Halim ABDURRAHMAN

Özet

Öykü, perşembe sabahı bulutlu bir atmosferde, maden suyu için su filtreleme istasyonuna giden yolda anlatıcıyla karşılaşan bir çocuk olan Mazen ‘in görüşmeye başlamasıyla başlıyor. Anlatıcı, Mazen ‘in evlilik baskısı ve kendi bekarlığı üzerine bir konuşma yapmasını beklerken, Mazen ‘in evlenme çağında olmasına rağmen hazır olduğunu ve evlenmeyi düşündüğünü ifade ediyor. Ancak, anlatıcı maddi sıkıntıları ve psikolojik durumu nedeniyle evlenmeyi reddediyor. İkinci bölümde, anlatıcıyla Mazen arasında geçen diyalogda, Mazen ‘in evlenme üzerine ısrarları ve evliliğin mutluluk ve istikrarın temeli olduğu iddiaları yer alıyor. Anlatıcı, Maden’e evlilikle erkeklik arasındaki ilişkiyi sorguluyor ve maddi-manevi hazırlıkları olup olmadığını soruyor. Mazen ise bu konuda kendine güvenle cevap verirken, anlatıcı onun cehaletini ve geriliğini gözlemliyor. Üçüncü bölümde, anlatıcı, Mazen ‘in evlilikle ilgili cahil ve kaba yaklaşımının altında yatan toplumsal sorunları ve acı gerçekleri düşünmeye başlıyor. Anlatıcı, evliliğin birçok insanı zor durumda bıraktığını, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve bu durumun toplumun cehaleti ve sıkıntılarına işaret ettiğini belirtiyor.


Son bölümde, anlatıcı, Mazen ‘in görüşlerine karşı çıkarak kendi evliliğinden bahsediyor. Eşiyle DiyarBaran Üniversitesi'nde çalışan ve yüksek lisans/doktora çalışmalarını birlikte yürüten bir kadın olan İhtidad Hanım'la olan ilişkisini anlatıyor. Anlatıcı, Mazen ‘in evlilikle ilgili basmakalıp görüşlerine karşı çıkarak, insanların gerçek sevgi ve anlayış içinde sağlıklı ilişkiler kurabileceğini vurguluyor. Ayrıca, öykünün sonunda, evlilikle ilgili zorluklara karşı birlikte mücadele eden bir çiftin hikayesinin, toplumdaki evlilik algısına meydan okuduğunu düşünerek, önceki sahnelerle tezat oluşturuyor.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
ABDURRAHMAN, M. H. (2024). Hassanein Ali Nuri “Sarhatü Damir” Bir Vicdan Çığlığı Adlı Hikayesinin İncelemesi. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 305–322. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/23
Bölüm
Makaleler