Abdel Tawab Youssef’in “Karakonuş” Adlı Hikâyesinin Tahlili Türkçe

Main Article Content

Fatma Nur ERGANLI

Özet

Mısır’da çocuk edebiyatının öncülerinden biri olarak kabul edilen ve 1928- 2015 yılları arasında yaşamış olan yazar Abdel Tawab Youssef, Müslüman Arap çocuklar için modern yazının önemli sembollerinden biri olarak sayılmasıyla birlikte çocuk edebiyatı alanında modern çağın en üretken yazarlarından birisidir. Mısır’da okul radyo programlarının sorumlusu olarak çalışmış, üniversiteden mezun olduktan
sonra ise orada gazetecilik, radyo ve televizyon bölümünde görev almış Mısırlı bir yazar, çevirmen ve yayıncıdır. Yazarın eserleri arasında seriler halinde birçok öykü kitapları bulunmakla beraber on iki tanesi halk hikâyelerinden oluşmakta ve bunlar içerisinde iki tanesi Slavlarda karşılaşılabilecek olan birçok durum ve olayın anlatıldığı “Kim Kazanır ve Slavlardan Diğer Masallar” ile “Sayın Belediye Başkanı ve Slavlardan Diğer Masallar” adlı halk hikâyeleridir. Bu çalışmada Abdel Tawab Youssef’in Sayın Belediye Başkanı ve Slavlardan Diğer Masallar adlı kitabında yer alan “Karakonuş” adlı hikâyesinin tahlili yapılmıştır. Öyküde; dul kalmış, zavallı yaşlı bir kadının komşusu ile karşılaştığı “Karakonuş” adı verilen mitolojik varlıkla diyalogları ve yaşadıkları olaylar anlatılmıştır. Hikâyede kendisine iyi davranıldığında iyilik, kötü davranıldığında ise ona fenalık eden goblinlerden olduğu söylenen bir varlık ile zalim bir komşu ve tek başına yaşayan yaşlı bir kadının olaylara göre değişen duygu
durumlarından kesitler yer almıştır. Hikâyenin sonu ise merhametsiz olan komşunun acınacak bir hale gelmesiyle bitmiştir. Bu çalışma hikâyenin konusunu, özetini, kahramanlarını, anlatım teknikleri ve dil özelliklerini kapsamaktadır. Ayrıca çalışmanın sonuna değerlendirme, yazarın biyografisi ve Arapça orijinalinden çevirisi de eklenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
ERGANLI, F. N. (2024). Abdel Tawab Youssef’in “Karakonuş” Adlı Hikâyesinin Tahlili: Türkçe. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 253–179. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/26
Bölüm
Makaleler