Zekeriya Tamir’in “Hazine (El-Kenz)” Adlı Hikayesinin Tahlili Türkçe

Main Article Content

Hatice UYSAL

Özet

Suriyeli kısa öykü yazarlarının en ünlülerinden biri kabul edilen Zekeriya Tamir Şam’da doğmuş, ailesinin ekonomik nedenlerinden dolayı okula devam edememesine rağmen, 1958 yılında hikâye yazmaya başlamıştır. Hikâye yazarlığının yanı sıra Suriye Kültür Bakanlığı’nda Telif ve Çeviri Müdürlüğü ile birçok gazete ve dergide yazı işleri müdürlüğü ve genel müdür olarak görev yapmıştır. Çok sayıda hikayeleri vardır. Bu çalışmada ilk hikaye koleksiyonundan “Sahi’lül- Cevadil- Abyad (Beyaz Atın Kişnemesi) öykü kitabında yer alan “Hazine” (El-Kenz) adlı hikayenin tahlili yapılmıştır. Hikâyede; Ahmet adında bir kişinin bilinç altındaki isteklerini rüyasında gerçekleştirmeye çalıştığı anlatılmaktadır. Ahmet gerçek hayatta zengin olmayı ve kendini sevecek bir eşe sahip olmayı istemektedir. Şeyh Abdo ile karşılaşması da tam bu sırada gerçekleşir. Ahmet, bahçesindeki hazineye çok yaklaşmışken biranda
ayağına bir yılan dolanır ve onu sokar. O anda Ahmet, Şeyh Abdo’dan yardım istese de o, kaybolup gider. Bir anda uyanan Ahmet kendini bir hastane odasında bulur. Doktor ve hemşire ona kaza geçirdiğini söyler. Öykünün sonunda Ahmet, yaşadığıtüm olayların bir rüyadan ibaret olduğunu anlar ve eski yokluk günlerine geri döneceği için hayal kırıklığına uğrar. Bu çalışma da hikâyenin konusu, özeti, kahramanları, anlatım teknikleri ve dil özellikleri incelenmektedir. Ayrıca çalışmanın sonuna değerlendirme, yazarın biyografisi ve Arapça orijinalinden çevirisi eklenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
UYSAL, H. (2024). Zekeriya Tamir’in “Hazine (El-Kenz)” Adlı Hikayesinin Tahlili: Türkçe. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 231–251. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/29
Bölüm
Makaleler