İbrahim El Meṭuli’nin En-Naẓir (Müdür) Adlı Hikâyesinin Tahlili

Main Article Content

Habibe Oflaz

Özet

Mısırlı hikâye yazarı olan İbrahim El Meṭuli hikâyeleri ile birçok ödül almıştır. Yazar, aldığı birçok ödülün yanı sıra 2011 ve 2022’ de Sharjah Arap Yaratıcılık Yarışması’nda birinci olarak önemli başarılar elde etmiştir. Ayrıca, 2014 yılında Al- Arabi Al- Kuwaitiyya dergisi tarafından düzenlenen kısa hikâye yarışmasında birinci olmuştur. Bu çalışmada İbrahim El Meṭuli’nin En-Naẓir (Müdür) adlı hikâyesinin tahlili yapılmıştır. Hikâyede; yazarın gözünden siyah giyinen bir satıcı kadın detaylı bir şekilde betimlenerek bir gün içerisinde geçen durumlar ve olaylar aktarılmıştır. Müdürün öğrencileri kışkırtması ile öğrenciler şekerleme satan kadınlara saldırır ve mallarını dağıtır. Hikâye siyah giyen satıcı kadının hüzünlü sahnesi betimlenerek sona erdirilir. Bu çalışma hikâyeninkonusu, özeti, kahramanları, anlatım teknikleri ve dil özelliklerini içermektedir. Ayrıca çalışmanın sonuna değerlendirme, yazarın biyografisi, hikâyenin Arapça metni ve Arapça metinden Türkçeye çevirisi eklenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Oflaz, H. (2024). İbrahim El Meṭuli’nin En-Naẓir (Müdür) Adlı Hikâyesinin Tahlili. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 117–131. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/27
Bölüm
Makaleler