Mîḫâ ̓îl Nu ̒ayme’nin (Şehidetu Elşehd) Adlı Hikâyesinin İncelenmesi

Main Article Content

Hikmet Abbas

Özet

Bu Hikâyede Hayzaran ve Numan adlı kardeşlerin zorlu yaşamları anlatılmaktadır. Hayzaran 14 yaşında bir kız, kardeşi Numan ise 12 yaşında bir çocuktur. Babaları ölmüş, sert bir annenin muamelesi altında yaşayan çocuklar, küçük bir kulübede babalarının bıraktığı bir inekle geçimlerini sağlamaktadırlar.  Anneleri, onları her gün sürekli çalışmaya zorlamakta eğlenmek için de zaman tanımamaktadır. Hayzaran, inekten elde ettiği sütü satarak, Numan ise baklagiller, meyveler ve yumurta satarak ailelerine destek olmaya çalışmaktadır. Anneleri ise komşuların bulaşıklarını yıkayıp yemek pişirerek katkıda bulunmaktadır.


Numan bir sıtma hastalığına yakalanır. Annesi Hayzaran’dan eve dönerken kardeşi için ücretsiz bal bulmasını ister. Ancak Hayzran süt kabını evinin kapısı önünde düşür ve süt yere dökülür. Annesi kızını tokatlayıp ona küfredip saldırır.  Hayzran vadiye kaçarak annesinin zulmünden kurtulmak için intihar etmeyi düşünür. Ancak kardeşi Numan 'a olan sevgisi onu bu düşünceden vazgeçirir. Vadide kayalıkların arasında bir arı kovanı bulur ve bu kovandan biraz bal almak ister. Ancak arı sürüsünün kendisini sokması sonucu ölümle burun buruna gelir. Eve vardığında ölmek üzere olan Hayzaran, nihayetinde kardeşi Numan'ın iyileşmesi için kendi hayatını feda ederek ölür.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Abbas, H. (2024). Mîḫâ ̓îl Nu ̒ayme’nin (Şehidetu Elşehd) Adlı Hikâyesinin İncelenmesi. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 281–303. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/28
Bölüm
Makaleler