Zekeriya Tamir’in Yazıklar Olsun (Ya Hasarat) Adli Hikayesinin Tahlili

Main Article Content

Zahide Sümeyye Ceyhan

Özet

Bu çalışmada Zekeriya Tamir’in Yazıklar Olsun adlı hikâyesi şekil ve içerik yönüyle incelenmiştir. Zekeriya Tamir 2 Ocak 1931 yılında Suriye'nin Şam şehrinde doğmuştur. Tahsilini maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamamış ama dünya edebiyatını okuyarak kendisini geliştirmiştir. Onuncu günde kaplanlar, Güleceğiz, Of gibi eserleriyle kendisini dünyaya tanıtmıştır. Hikayelerinin konusu ders verme odaklı olup kendi ülkesi olan Suriye’yi ve Arap Dünyasını siyasi ve sosyal açıdan ele almıştır. Bu çalışmada Zekeriya Tamir ‘in “özel hikâyelerالقصص الحصرم isimli kitabındaki 13. hikayesi kullanılmıştır. Hikâyede bir adamın açlık yüzünden yaptığı hırsızlığı hapishanede yaşadığı zorlukları ve yapmış olduğu bir hata yüzünden üzerine kalan bir iftirayla tekrar hapishaneye düşmesi anlatılmıştır. Bu çalışmada yazarın hayatına, yazarın dil ve üslubuna, hikâyenin konusuna, hikâyenin ana fikrine, hikayedeki bakış açısı ve anlatıcı türlerine, hikâyede kullanılan anlatım tekniklerine, hikâyenin türüne, başkahramanlara, mekân ve zaman unsurlarına değinilmiştir. En son sonuç ve öneriler kısmı ekleyerek bitirilmiştir.


 

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ceyhan, Z. S. (2024). Zekeriya Tamir’in Yazıklar Olsun (Ya Hasarat) Adli Hikayesinin Tahlili. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 211–229. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/34
Bölüm
Makaleler