Cercis Nâsîf’in “Mâzen ve Su Mâzen ve Hava” İsimli Hikâyesinin Tahlili

Main Article Content

Ayşe Öçer

Özet

1932’de Suriye’de doğan şair ve edebiyatçı Cercis Nâsîf, Şam Üniversitesi Arap Dili Bölümü’nden mezun olmuş, Suriye ve Lübnan’da öğretmenlik yapmıştır. Nâsîf, genel ve bilhassa çocuk edebiyatı türünde eserler vermiştir. Çocuk edebiyatı türünde yazmış olduğu “Mâzen” ve “Sami” Serileri en tanınmış eserlerindendir. Bu çalışmada Nâsîf’in Mâzen Serisi’nden “Mâzen vel ma’ Mâzen vel Hava” isimli hikâyesi tahlil edilmiştir. Hikâyede, Lübnanlı bir ailenin zeki ve meraklı bir çocuğu olan Mâzen’in bir pınar ve havayla olan ilginç ve öğretici diyaloglarına yer verilmektedir. Hikâyede bir insan gibi konuşma yeteneğinde olan pınar ve havaya sorular soran Mâzen, onlardan aldığı cevaplarla havanın ve suyun yaşamdaki önemine ve döngüsüne dair birçok şey öğrenmektedir. Yazar bu eserinde edebi yolları kullanarak doğa bilimlerine dair bilgileri eğlenceli bir şeklide okuyucuya aktarmaktadır. Bu makalede hikâyenin konusu, kahramanları, olay örgüsü, anlatım teknikleri ve dil üslubu incelenmektedir. Çalışmanın sonunda ayrıca eserin değerlendirmesi, yazar biyografisi, eserin orijinal metni ve Türkçe tercümesi de yer almaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Öçer, A. (2024). Cercis Nâsîf’in “Mâzen ve Su Mâzen ve Hava” İsimli Hikâyesinin Tahlili. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 133–147. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/39
Bölüm
Makaleler