Mustafa Mahmûd’un “Çok Hayırlı İşler!” (‘Amâl Sâliha Cidden) Adlı Öyküsünün Tahlili Story Analysis

Main Article Content

Ayşe Şener

Özet

1921-2009 yılları arasında yaşamış olan Mustafa Mahmûd, Mısırlı bir edebiyatçı, gazeteci, yazar ve düşünürdür. Bütün bu kimliklerinin yanında aslen bir göğüs hastalıkları uzmanıdır. Edebiyata olan merakı onu çok farklı kulvarlarda ilerlemesine etki etmiştir. Yazıları, gerçek hayattan izler taşımakta olup net mesajlar içermektedir. Bu minvalde ‘Amâl Sâliha Cidden (Çok Hayırlı İşler) adlı öyküsü de bulunduğu dönemin aksaklıklarını, zorluklarını, hafife alınan hayatları psikodrama türünde anlattığı bir eserdir. Elle tutulamayan bazı gerçekleri, net ifade edilemeyen kimi zorlukları ve görmezden gelinen yanlışlıkları biraz kara mizah katarak psikodrama aracılığı ile anlatmış olduğu kısa yazındır. Bu çalışmada öykü biçim, içerik, konu ve olay örgüsü, karakterler, mekânlar, kullanılan kimi anlatım teknikleri ve öyküde geçen bazı edebi sanatlar yönüyle incelenmektedir.


Anahtar Kelimeler: Arap Edebiyatı, Mısır Edebiyatı, Öykü Tahlili, Mustafa Mahmûd, Çok Hayırlı İşler.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Şener, A. (2024). Mustafa Mahmûd’un “Çok Hayırlı İşler!” (‘Amâl Sâliha Cidden) Adlı Öyküsünün Tahlili: Story Analysis. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 343–366. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/40
Bölüm
Makaleler