Fasih Arapça ile Lehçeleri Arasındaki Dilsel Bütünleşme التكامل اللغوي بين الفصاحة العربية ولهجاتها

Main Article Content

Shehab Ahmed Hasan AL-JUBOURI
İbrahim ÖZAY

Özet

 


Bu makale, Fasih Arapça ile yerel lehçeleri arasındaki dilsel bütünlüğün boyutunu araştırmayı ve Fasih Arapçanın günlük hayattaki lehçelerle bütünlüğünü göstermeyi amaçlamaktadır. Bunun için dilsel bütünleşme, Fasih Arapça, lehçeleri ve bunların etkileşimleri konularını ele alan betimleyici bir yöntem benimseyerek, Fasih Arapça ve lehçelerinin mevcut durumunu, kullanımını ve konumunu ele almaktadır. Buradan hareketle Fasih Arapçanın, ölçünlü bir dil olmasına rağmen lehçelerine kıyasla Arap toplumunda daha az kullanıldığı görülmektedir. Durum böyle olmakla birlikte dilsel bütünleşmenin, Fasih Arapça ile lehçeleri arasındaki boşluğu doldurmanın bir yolu olduğu varsayılarak, bazı Fasih kelimelerin nasıl günlük konuşma diline dönüştüğüne dair örnekler verilmiştir. Makalede ayrıca Arapçanın diğer dillerden alarak lehçelerinde kullandığı kelimelerden de örnekler verilmiştir. Fasih Arapça ile lehçelerinin bütünleşmesinin, ölçünlü dilin korunması şartıyla önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece dilin çeşitli diyalektik formlarının bütünleşerek, öğrencilerin lehçe konuşanlarla iletişim kurmalarına, onları daha iyi anlamalarına, farklı işlevsel görevleri kolayca yerine getirmelerine ve bunları doğru bir şekilde uygulamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir.


 


 


 

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
AL-JUBOURI, S. A. H., & ÖZAY, İbrahim. (2024). Fasih Arapça ile Lehçeleri Arasındaki Dilsel Bütünleşme: التكامل اللغوي بين الفصاحة العربية ولهجاتها . Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 379–393. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/43
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri