Arap Dilinde İsim Cümlesi ve Anlam İçeriği

Main Article Content

Musa YILDIZ
Halit AKYÜZ

Özet

Dil insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmek için kullandığı bir sistem ve araçtır. Duygu ve düşünceler kelimeler ve onların anlamlı bir olarak bir araya getirilmesiyle ifade edilebilir. Eylem ve isimlerden oluşan bu kelime gruplarına cümle denir. Dünyanın en zengin ve kadim dillerinden biri olan Arap dili cümle yapısı ve cümlelerdeki anlam içerikleri bakımından dikkat çekici hususiyetlere sahiptir. Diğer dillerde olduğu gibi cümlelerin isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere iki kategoride değerlendirilmesi Arap dili için de geçerli bir sınıflamadır. Bu çalışmada insanın duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak dile getirme ve ifade etmede vazgeçilmez bir dil aracı olan cümle türleri içinde isim cümlesinin Arap dilindeki yeri, kullanımları ve anlambilimsel yönleri ele alınmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
YILDIZ, M., & AKYÜZ, H. (2024). Arap Dilinde İsim Cümlesi ve Anlam İçeriği. Lisanî İlimler Dergisi, 2(1), 87–96. Geliş tarihi gönderen https://lidergi.com/index.php/pub/article/view/44
Bölüm
Makaleler