LİDER Lisanî İlimler Dergisi 2023 yılında uluslararası e-dergi olarak 2980-2954 ISSN numarasıyla yayın hayatına başlamıştır.

İnsanoğlu konuşan bir varlıktır. Konuşarak da karşısındaki insanlarla iletişim kurmaktadır. Bu iletişimde dil sayesinde gerçekleşmektedir. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur. Dilin kapsamına girmeyen sesler, jestler ve mimikler iletişimin sağlanmasında önemli olmasına karşın bunlar dilin önemini hiçbir zaman azaltmaz. Aynı dili konuşanlar birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurarken farklı dilleri konuşanlar arasında bu iletişimi gerçekleştirmek neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla farklı dili konuşan insanlar birbirleriyle anlaşabilmek için birbirlerinin dilini öğrenmek ve öğretmek zorundadırlar. Sadece anadilini bilip kullanmak günümüz dünyasında artık yetersiz görülmektedir. Çokdillilik, iki veya daha fazla dilin bir birey ya da topluluk tarafından kullanılmasıdır. Dünyada çokdilli kesimin, tek dilli olanlardan daha fazla olduğu düşünülmektedir. Dünyada yaşayan insanların yarısından fazlası, ana dillerinin yanında en az bir dil daha konuşabilmektedir.

Dünyada dil alanı ile ilgili çeşitli disiplinler bulunmaktadır. Bu disiplinler; dilbilim, edebiyat, çeviribilim ve dil eğitimidir.

LİDER Lisanî İlimler Dergisi bu disiplinlerde hazırlanmış akademik araştırmaları yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir.

Cilt 2 Sayı 1 (2): Haziran 2024

Haziran 2024 Sayısı

Yayınlanmış: 30.06.2024

Analytical Reading in Iraqi Prison Literature

Gürkan DAĞBAŞI, Alaa Ghlaim

1-10

Medical Translation and its Status in Türkiye

Mehmet Hakkı SUÇİN, Zeynep AKREŞ

367-378

Tüm Sayıları Göster